OM BPH


skk har 4st webinarier om hundens beteenden följ länken för att kunna titta på de länkKlicka på länken nedan för att läsa mer om BPH, se filmen och efter BPH;t se diagrammet på din hund på avelsdata.

BPH

BPH Broschyr

Avelsdata


Enkät om hundens beteende

Är du intresserad av varför hundar agerar och reagerar som de gör? Det är vi också! Om du har gått BPH-banan med din hund eller funderar på att göra det, hjälp oss öka vår kunskap om hundars beteende och att utvärdera BPH genom att svara på frågorna i vår enkät!

I enkäten vill vi att hundens ägare, eller någon annan som känner hunden väl, beskriver hur hunden brukar agera i olika vardagliga situationer. Enkäten tar cirka 20 minuter att fylla i. Hundens ras, namn och registreringsnummer ska anges, men du som fyller i enkäten är helt anonym.

Stort tack för din medverkan!

länk till enkäten

Mentalitet och avel

En hund med bra mentalitet fungerar väl i sin vardag och mår bra. Även om vi tränar, tävlar och jagar med våra hundar är de allra flesta av dem sällskaps- och familjehundar i första hand. Vi ska trivas tillsammans och ha en bra vardag ihop. Hundens mentala egenskaper är viktiga för hur vår samvaro ser ut.

Vi vill gärna att våra hundar ska vara friska, duktiga och vackra - men lika viktigt är att de har en bra mentalitet. För att avelsarbetet ska gynna utvecklingen av hundar med det temperament och de mentala egenskaper vi uppskattar är uppfödarnas val av avelsdjur avgörande. Som uppfödare måste man ha förmågan att granska sina hundars mentalitet ur ett perspektiv som inte bara är känslomässigt.

Även om man tycker om de hundar man har omkring sig måste man själv kunna svara ett ärligt "ja" på frågan om den tik man har tänkt avla på faktiskt är en trevlig hund. Blir svaret "nej" spelar det knappast någon roll hur fina meriter hon har i övrigt, hon passar förmodligen inte i avelsarbetet.